Verksamhetsplan 2023

Se vår verksamhetsplan här nedan

  • Styrelsen ska under 2023 leda och biträda golfverksamheten i distriktet i samma omfattning som tidigare år. Det innebär att vi ska ha styrelsemöten i varje månad utom juli, att vi ska ha ordförandeträffar en gång per kvartal och att vi ska delta i centrala möten inom såväl central ledning som delegerade sakområden
  • Styrelsen ska fortlöpande följa upp kommittéernas planerade verksamhet kopplat till budget och verksamhetsplan
  • Styrelsen ska uppmärksamma distriktets förtjänta funktionärer medelst utmärkelser (guld- eller silvermärke)
  • Styrelsen ska under 2023 fortsätta samarbetet med Västmanland Turism och utveckla besöksnäringen med återbesök på fyra klubbar.
  • Styrelsen ska under 2023 fortsätta att utveckla paragolf i Västmanland
  • Styrelsen ska 2023 stödja klubbar efter behov
  • Styrelsen ska prioritera rekryteringsåtgärder med mål att rekrytera minst 200 nya medlemmar i distriktet
Inställningar för cookies