Regel och Domarkommittén

Regel och domarkommittéen i Västmanlands Golfditrikt (VGDF) ansvarar för Golfens regelverk avseende tolkning och utbildning samt råd och service bland annat anseende handicapfrågor. Utbildning av distriktsdomare och godkänner klubbarnas ”lokala regler”.

Domare i Västmanland 2024

  • Vår målsättning är att varje klubb bör disponera 1-2 egna distriktsdomare.
  • Att förbättra medvetenheten och kunskapen om golfens regelverk hos funktionärer och golfspelare, så att golfen spelas under rättvisa och likartade förhållanden, där spelaren är sin egen domare.
  • Vi arrangerar tävlingsledarutbildning, målsättningen är att varje klubb ska ha ett antal medlemmar som har lägst tävlingsledarutbildning.

Kontaktlista domare

Utlysta tävlingar

Vi i regel och domarkommittéen är:

Äke Westerlund
Ordförande
Inställningar för cookies