Organisation

Västmanlands Golfdistriktsförbund (VGDF) är ett av Svenska Golfförbundets (SGF) 21 distriktsförbund (GDF).
Vi har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i vårt distrikt och vara en resurs i arbetet att sprida information om beslut och pågående projekt från central nivå.

VGDF

Vi är servicegivare, samordnare och demokratiskt ombud för medlemsklubbarna. I vårt distrikt finns 13 golfklubbar (M1:or) och en associerad medlem (A1)

Bland våra regionala uppgifter finns:

  • att utbilda domare
  • att anordna av SGF tilldelade tävlingar och
  • att anordna egna (distrikts-) tävlingar.

Läs mer under:

Stadgar

Styrelsen

Utmärkelsepolicy

Verksamhetsplan

Inställningar för cookies