Paragolf kommittén

Paragolf kommitténs i Västmanlands Golfdistrikt (VGDF) uppgift är att utveckla golf för och att förbättra klubbarnas kunskaper om golf för funktionsnedsatta, så att fler anläggningar handikappanpassas. Sprida kunskap om stipendier och bidrag för aktiva och ledare inom handikappidrotten.

Riktlinjer och övergripande uppdrag

  • Utveckla golf för funktionsnedsatta i distriktet.
  • Förbättra klubbarnas kunskaper om golf för funktionsnedsatta och att fler anläggningar anpassas för målgruppen.
  • Informera om hur man söker stipendier och bidrag inom Paragolfen.
  • Bidra till ökat intresse för Paragolf hos distriktets klubbar.

Det här är Paragolf

Paragolf skiljer sig i sak inte från annan golf. Det som skiljer är specialregler för Paragolf som är utarbetade av Royal & Ancient Golf Society. Paragolf handlar framför allt om tillgänglighet, d v s att man som Paragolfare kan ta sig runt banan utan att mötas av oöverstigliga hinder i den fysiska miljön. För att definieras som Paragolfare måste man uppfylla kriterier bestående av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som t ex nedsatt rörlighet, amputation, CP-skada, synnedsättning, stroke, Parkinson etc.

Nyheter från paragolfen

Tävlingsvillkor

Dokumenten uppdateras

Tävlingsprogram 2023

Dokumenten uppdateras

Resultat 2023

Dokumenten uppdateras

Tidigare resultat

Dokumenten uppdateras

Paragolf:

Liselott
Ordförande

Vi i Paragolf är paragolf@vastmanlandsgolf.se

Inställningar för cookies