Utmärkelsepolicy

Distriktets utmärkelser är avsedda att användas som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfullt arbete inom golfsporten. Aktuella personer att tilldelas utmärkelser är i huvudsak sittande eller avgående styrelseledamöter, andra förtjänta ledare och anställda på klubb- och distriktsnivå. Även föreningar och organisationer kan tilldelas utmärkelse i form av en förtjänstplakett. Förtjänstmedalj tilldelas golfspelare, ledare eller annan person för sådan särskild gärning eller insats som bör uppmärksammas och belönas.

Utmärkelser

Västmanlands Golfdistriktsförbund (VGDF) tillhörande Svenska Golfförbundet (SGF) har följande fyra utmärkelser: Guldmärke, Silvermärke, Förtjänstplakett och Förtjänstmedalj

Poängskala

Sammanställningsblankett

Inställningar för cookies