Damkommittén

Vi i Västmanlands Golfdistriktsförbund (VGDF) jobbar för att utveckla idrotten golf för damer i alla åldrar. Vi ska ha en god kontakt med alla klubbars damkommittéer. Vi vill medverka till att sprida goda exempel på damverksamheter för att utveckla och skapa rolig golf och hög trivsel i klubbarna.

Du är välkommen att höra av dig till någon i VGDFs damkommitté om du har frågor, funderingar eller förslag på verksamheter eller aktiviteter.

Damkommittén arbetar för att:

  • Vi ska verka för att fler damer inom golfen blir aktiva spelare och ledare.
  • Vi ansvarar för genomförandet av Västmanlandsserien Damer.
  • Vi arrangerar två träffar under året för samtliga VGDF-klubbarnas damer.
  • Vi verkar för att varje golfklubb i VGDF bildar en damkommitté och att vi är en självklar länk mellan distriktets damkommittéer.

Nyheter från damkommitén

Matchspel

Matchspel för damer mellan anmälda lag inom Västmanlands golfdistrikt. Fyra personer från varje klubb spelar mot varandra enligt uppgjort schema. Två klubbar möts vid ett tillfälle under säsongen.

Singelspel

Vi erbjuder alla damer som har aktivt medlemskap i någon västmanlandsklubb att vara med att tävla i singelspelet oberoende om klubben är med i Västmanlandserien eller ej.

Vi i damkommittén är:

Maja Häggkvist
Ordförande
Stina Hedin
Ansvarig för singelspel
Christina Karlsson
Ansvarig för Västmanlandsserien
Inställningar för cookies