VGDF Stadgar

Västmanlands Golfdistriktsförbund (VGDF) ska dels verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag och dels i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) stadgar, såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område.

SGF Stadgar

RF Stadgar

Inställningar för cookies