Juridiska kommittén

Handlägger och fattar beslut om bestraffning enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar

  • Juridiska kommittén i Västmanlands Golfdistrikt (VGDF) handlägger och är som första instans beslutande organ i ärenden om bestraffning enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgardär anmäld spelare har en hemmaklubb tillhörande VGDF
  • Vi ska bistå distriktets klubbar och enskilda medlemmar med råd och anvisningar som rör bestraffningsärenden.
  • Vi upprätthåller en hög kompetens för att med stor skicklighet kunna handlägga de till kommittén inkomna ärenden.

SGF:s anmälningsblankett som kan användas vid anmälan.

Vi i juridiska kommittén är:

Ola Welander
Ordförande (Jurist)
Christina Karlsson
Sekreterare
Bertil Josefsson
Advokat
Roger Skanser
Ledamot
Benita Gren Karlsson
Ledamot
Christian Hedberg
Ledamot
Inställningar för cookies