Bankommittén

Västmanlands Golfdistrikt (VGDF) bistår klubbarna med råd i ban- och anläggningsfrågor, var vid bansäkerhet och ekologisk banskötsel prioriteras. Att verka för att klubbarna i distriktet arbetar i enlighet med SGF:s intentioner i miljöfrågor är också en prioriterad uppgift.

Bankommittén arbetar för att:

  • Vi vill verka för att distriktets klubbar sköter sina banor med god hänsyn till natur och miljö.
  • Vi vill verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav.

Vi i bankommittén är:

Lennart Boväng
Ordförande
Inställningar för cookies