VGDF’s kommittéer

Bankommittén

Bistår klubbarna med råd i ban- och anläggningsfrågor, var vid bansäkerhet och ekologisk banskötsel prioriteras. Att verka för att klubbarna i distriktet arbetar i enlighet med SGF:s intentioner i miljöfrågor är också en prioriterad uppgift.

Damkommittén

Vi i Västmanlands Golfdistrikt (VGDF) jobbar för att utveckla idrotten golf för damer i alla åldrar. Vi ska ha en god kontakt med all klubbars damkommittéer.

Domar och Regel/Handicap kommittén

Regel och domarkommittéen i Västmanlands Golfditrikt (VGDF) ansvarar för Golfens regelverk avseende tolkning och utbildning samt råd och service bland annat anseende handicapfrågor. Utbildning av distriktsdomare och godkänner klubbarnas ”lokala regler”.

Juniorkommittén

Juniorkommittén i Västmanlands Golfdistrikt (VGDF) planerar, samordnar och utvecklar distriktets juniorverksamhet. Ordna utbildnings- och träningsläger. Tillsammans med vår golfens ledarutbildare erhålla utbildningar för klubbarnas junior- och elitledare i GL1 och GL2.

Juridiska kommittén

Handlägger och fattar beslut om bestraffning enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Paragolf kommittén

Paragolf kommitténs i Västmanlands Golfdistrikt (VGDF) uppgift är att utveckla golf för och att förbättra klubbarnas kunskaper om golf för funktionsnedsatta, så att fler anläggningar handikappanpassas. Sprida kunskap om stipendier och bidrag för aktiva och ledare inom handikappidrotten.

Tävlingskommittén

Samordna VGDF:s tävlingsverksamhet och vara ett stöd till TK i distriktets klubbar.

Välkommen att kontakta oss!

    Inställningar för cookies