Styrelsen

Västmanlands Golfdistriktsförbund (VGDF) är ett av Svenska Golfförbundets 21 regionala distrikt (DF). Vår uppgift är att leda utvecklingen av idrotten golf samt att samordna verksamheten mellan klubbar inom distriktet inom flera områden. Arbetet bedrivs genom våra kommittéer. Information och kommunikation mellan klubbarna, Västmanlands Golfdistriktsförbund och Svenska Golfförbundet är ett prioriterat område.

VGDF

Västmanlands Golfdistriktsförbund leds av en ideellt verkande styrelse med en ordförande och sju ledamöter. Varje ledamot förutom ordförande ett specifikt ansvarsområde. Styrelsen ska leda distriktets verksamhet i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut. VGDF representerar också klubbarna gentemot SGF och upprätthåller de för golfen gemensamma regelverken.

Distriktet består av 13 medlemsklubbar och 1 associationsklubb.

Arboga GK
Fagersta GK
Frösåker Golf & CC
Hälla Golf
Köpings GK
Orresta GK
Sala GK
Skerike GK
Strömsholms GK
Surahammars GK
Tortuna GK
Västerås GK
Ängsö GK

Styrelsen består av:

Roger Skanser
Ordförande
Christian Hedberg
Vice ordförande, tävlingsansvarig
Mayvor Wilsson
Kassör
Lennart Boväng
Ledamot, banansvarig
Liselott Olsson
Ledamot, paragolfansvarig
Maj-Britt Häggkvist
Ledamot, damansvarig
Vakant
Ledamot, junioransvarig
Stina Hedin
Ledamot
Inställningar för cookies