Hej golfvänner!

Äntligen är årets junioröverenskommelse klar!
Alla Västmanlandsklubbar deltar utom Frösåker.

Regler:
Juniorer i deltagande klubbar spelar fritt på varandras banor
måndag-fredag 1 juni – 31 augusti 2023.
OBS!
Juniorer = födda 2002 eller senare
Juniorerna ska ha fullvärdigt medlemskap i sin hemmaklubb!
Juniorerna ska ha registrerad spelhandicap –54

Trevlig golfsommar!

Inställningar för cookies